Verslag activiteiten

Nieuwjaarsbijeenkomst 2015

Nieuwjaarstoespraak 8 januari 2015

Dames en heren, toen ik vanmorgen voor de spiegel stond dacht ik moet ik nu wel of niet dat strikje omdoen, uit respect voor de weerloze slachtoffers heb  ik het niet gedaan. Ondanks alle leed in deze zogenaamde beschaafde wereld, dames en heren leden en sponsoren van Netwerk Limburg, heet ik u namens het bestuur hartelijk welkom bij deze Nieuwjaarsbijeenkomst. Bijna alle leden en sponsoren zijn aanwezig, super.

Wij zijn vandaag te gast bij Thiessen wijnkopers sinds 1717 en onze gastheer, de heer Marcel Mourmans. Het wijnvakblad Perswijn heeft Thiessen uitgeroepen tot de beste wijnwinkel van Nederland, dat is een prestatie van formaat in deze internetwereld.  Ook heet ik heel speciaal welkom  onze gastspreker van vandaag de heer Jerome, directeur van het LIOF

Het leek ons zeer interessant om Dhr Verhagen uit te nodigen temeer daar zorg en bedrijfsleven steeds meer in elkaar lijken over te gaan en beide velden elkaar meer dan ooit nodig hebben.

Gaan we klare wijn Schenken? Jja natuurlijk gaan we dat doen, het leven is immers veel te kort om slechte wijn te drinken..

Vooraleerst een hele korte terugblijk op 2014:

  • Onze druk bezochte nieuwjaarsreceptie in kasteel Daelenbroek te Herkenbosch heeft de WMO niet tegengehouden, dat was ook niet de verwachting

  • De voorjaarsbijeenkomst in Heusden Zolder leerde ons hoe onze Belgische collegae tegen zorgtechnologie aankijken met hun Carehome of the Future, tevens waser een mooie inleiding door Caroline van Beveren over Dienstencheques in België, inmiddels ook een actueel onderwerp in Nederland, ook vierden we ons 12 ½ jarig jubileum in de stralende voorjaarszon

  • Speciaal voor onze sponsoren was in maart eenbijeenkomst georganiseerd die bevruchtendheeft gewerkt m.b.t. het sponsorbeleid, het leverde goede ideeën op die inmiddels in het sponsorbeleid zijn verwerkt, o.a. zijn de sponsoren bij de zomerbijeenkomst geweest

  • In juni waren we te gast in Toverland in Sevenum alwaar we gasttevredenheid ervoeren door zeer bewogen mensen.

  • De najaarsbijeenkomst was zeer verrassend daar niemand van ons ook maar enig idee had over de enorme Know How die bij Nunhems zaden en de veredeling daarvan zit. Hier werd ook onze nieuwe website (sponsoring door Boonen/Syvion) gelanceerd. Het is inmiddels gebleken dat de site heel veel wordt bezocht, dus als van uw instelling of bedrijf gegevens ontbreken evenals uw foto, dan kost u dat klandizie, dus zorg dat uw gegevens op orde zijn, u kunt correcties mailen. We missen 20 foto’s van leden/sponsoren.

2015: we zijn druk doende met het programma, zorg dat u de data reeds nu in uw agenda zet en dat niemand daar iets aan kan veranderen.. 10 april (High Tech Campus Eindhoven),  12 juni (golf), 16 oktober en 7 januari.

We nemen vandaag ook afscheid van een van onze sponsorende fa. Kreusen Telecom. Jarenlang een van onze sponsoren, dank voor uw bijdrage.

We gaan luisteren naar de heer Verhagen D en H, de titel van zijn lezing moet wel bij een goede fles wijn tot stand zijn gekomen, want  dat verzin je toch  niet zomaar en het past natuurlijk perfect in deze ambiance.

Dames en heren, mag ik uw aandacht voor de heer Jerome Verhagen.

Ik wil besluiten met een artikel uit het FD  dat beschrijft dat uit onderzoek blijkt dat topmanagers heel vaak hulpbronnen en netwerken buiten de eigen organisatie gebruiken bij twijfel over complexe vraagstukken, dus ook u kunt dus voor elkaar “die trusted advisor” zijn, maak er gebruik van.

Ik dank onze gastspreker van vandaag voor zijn inspirerende inleiding en ik wil graag samen met hem en u een toast uitbrengen op het nieuwe jaar , ik wens U allen veel inspiratie, netwerkwijsheid en alle goeds toe voor 2015, ik dank U.

Mat van Lier, voorzitter Netwerk Limburg

< Ga terug naar overzicht